Hưỡng dẫn dùng khăn để tạo váy đẹp

By
Chuẩn bị : Một cái khanh mầu sắc tùy ý bạn.
Cách làm như hình bên dưới


Đăng nhận xét

Top