Tạo bông hồng bằng muỗng nhựa

By
Chuẩn bị : 17 cái muỗng nhựa, một cái kìm, một bóng đèn đỏ nóng ( hay bạn đốt bằng cồn ) 
Hướng dẫn : cắt cái muỗng như hình bên dưới sau đóa đốt cồn, hay đèn nóng làm cho muỗng chẩy theo hình dưới...

Lưu ý : đánh số thứ tự 10 - 5- 2 nghĩa là theo từng cấp trên bông hoa.Đăng nhận xét

Top