Cuộc sống chỉ có 2 thứ

By
CUỘC SỐNG CHỈ CÓ 2 THỨ:

🔸 Có 2 thứ bạn nên tiết kiệm, đó là sức khỏe và lời hứa.
🔸 Có 2 thứ bạn phải cho đi, đó là tri thức và lòng tốt.
🔸 Có 2 thứ bạn phải thay đổi, đó là bản thân và nhận thức.
🔸 Có 2 thứ bạn phải giữ gìn, đó là niềm tin và nhân cách.
🔸 Có 2 thứ bạn phải trân trọng, đó là gia đình và hiện tại.
🔸 Có 2 thứ bạn phải tự mình thực hiện, đó là lao động và chịu trách nhiệm với việc mình làm.
🔸 Có 2 thứ bạn phải lãng quên, đó là đau thương và hận thù.
🔸 Có 2 thứ bạn phải khắc ghi, là công ơn Mẹ Cha và sự giúp đỡ của người khác.
🔸 Có 2 thứ bạn buộc phải có để là người thành công, đó là đam mê và lòng kiên trì.
🔸 Có 2 thứ bạn không được làm, đó là hãm hại người khác và phản bội lòng tin.
🔸 Có 2 thứ bạn phải bảo vệ, đó là danh tín và lẽ phải.
🔸 Có 2 thứ bạn phải chấp nhận, là cái chết và sự khác biệt.
🔸 Có 2 thứ bạn phải kiểm soát, đó là bản năng và cảm xúc.
🔸 Có 2 thứ bạn phải tránh xa, đó là cám dỗ và sự ích kỷ.
🔸 Có 2 thứ bạn luôn phải sử dụng mà đừng hà tiện, là tiền bạc và kinh nghiệm.
🔸 Có 2 thứ bạn không được sợ sệt, là cái ác và sống thật.
🔸 Có 2 thứ bạn phải nuôi dưỡng, là tình yêu và sự bao dung.
🔸 Có 2 thứ mà bạn cần phải đạt được trong cuộc sống, đó là thành đạt và hạnh phúc.
🔸 Có 2 thứ bạn phải luôn sẵn sàng, đó là khó khăn và ngày mai.
🔸 Có 2 thứ bạn phải luôn ghi nhớ, đó là thực hiện những điều trên và làm thật tốt chúng trong cuộc sống hàng ngày.
🔸 Có 2 thứ bạn cần làm ngay lúc này là like và share để luôn ghi nhớ bài học.

-St

Đăng nhận xét

Top